SNS i Almedalen. Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Seminarium 2017.07.04
presentation-anders-anell.pdf 963,8 KB PDF

Vi blir rikare och lever allt längre. Det ökade välståndet medför dock ökade behov och krav på vården och omsorgen. Samtidigt har sektorn betydande rekryteringsutmaningar.
Ny teknik och digitalisering kan bidra till att effektivisera arbetsprocesser och använda personalens kompetens på ett bättre sätt. Men hur gör vi för att ta tillvara de här möjligheterna? Och hur ska vårdens och omsorgens kompetensförsörjning säkras?

SNS bjöd in till ett samtal i Almedalen med ledande experter och beslutsfattare om förutsättningarna för svensk vård och omsorg i det 21: a århundrandet.

Medverkande

Anders Anell, professor i företagsekonomi, Lunds universitet, och huvudförfattare till SNS Välfärdsrapport 2010 ”Vårdens utmaningar”
Peter Gille, vd, Cambio Healthcare Systems
Anna Nergårdh, regeringens särskilde utredare i arbetet med en strukturreform av svensk hälso- och sjukvård
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund
Britta Wallgren, sverigechef, Capio
Martin Ärnlöv, vd, Bräcke Diakoni

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, modererade samtalet.