Hur lätt är det att ställa våra kommunpolitiker till svars?

Intervju 2019.02.26

Statsvetaren Gissur Ó Erlingsson förklarar hur ansvarsutkrävande fungerar i svenska kommuner.

Allt fler partier ingår i kommunfullmäktigen runt om i landet. Samtidigt ökar både antalet blocköverskridande samarbeten och kommuner med minoritetsstyre. Dessutom är det inte ovanligt att den styrande koalitionen i kommunen skiftar under mandatperiodens gång. Det här gör att det kan vara svårt för väljarna att veta vilka som faktiskt styr och ska ställas till svars för den förda politiken. Det menar statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, en av författarna till den nyutkomna SNS-rapporten ”Kommunernas framtid”.