SNS knyter myndigheter, kommuner och företag till forskningsprojekt om brottslighet

Under de kommande tre åren blir SNS en viktig mötesplats för frågor om hur brottslighet med stor negativ inverkan på samhället kan motverkas. I projektets referensgrupp deltar bland annat Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och polismästare Carin Götblad.

Inom ramen för projektet belyses sådant som kommuners avhopparverksamhet, infiltrering av myndigheter, riskfaktorer för återfall i brott och effektiva sociala insatser för att motverka brott.

»Det är viktigt för Kriminalvården att insatser och reformer bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det var därför självklart för oss att engagera oss i SNS forskningsprojekt«, säger Hanna Jarl, Kriminalvårdsdirektör och referensgruppens ordförande.

Det är för att bidra till hur brottslighet kan motverkas som SNS startar det treåriga projektet »Brottslighet och samhälle«. Projektets rapporter, seminarier och rundabordssamtal kommer att erbjuda möjligheter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Projektet ska även lyfta internationell forskning och belysa erfarenheter från andra länder.

»Projektet ligger rätt i tiden och vi märker av ett stort intresse för att hitta effektiva åtgärder för att motverka brottslighet. SNS roll blir att bidra med kunskap för framtida policybeslut«, säger forskningsledaren Louise Lorentzon.

Projektet utgår från centrala kärnvärden som kan skadas eller gå förlorade till följd av brottslighet: trygghet, frihet, tillit, rättssäkerhet och rättvis konkurrens. Forskare inom flera discipliner, bland annat nationalekonomi, statsvetenskap och juridik, kommer att skriva rapporter inom projektet. Redan nu är det klart att två rapporter skrivs av Randi Hjalmarsson,  professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

»Randi Hjalmarsson är en mycket framstående forskare och båda hennes rapporter är oerhört centrala. Den ena handlar om vilka sociala insatser som är effektiva för att motverka brottslighet och den andra om vad vi vet påverkar återfall i brott. Det tillkommer också många andra intressanta forskare som undersöker en rad frågor. Jag är väldigt glad över att vi lyckats knyta sådan kompetens till projektet. Och kunskapen och erfarenheten bland representanterna i referensgruppen är mycket stor. De kommer att bidra med viktig praktisk kunskap till forskarnas arbete«, säger forskningsledaren Louise Lorentzon.

I projektets referensgrupp ingår centrala samhällsaktörer från myndigheter, kommuner, företag och civilsamhälle:

Eva-Maj Mühlenbock, ordförande, Advokatsamfundet

Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia

Eva-Lena Edberg, enhetschef, Arbetsförmedlingen

Karl Sandberg, HR-chef, Avarn Security

Thomas Rolén, generaldirektör, Domstolsverket

Marie Öhrström, chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige

Camila Salazar Atias, kunskapsområdeschef, Fryshuset

Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor, Svenskt Näringsliv

Per Eleblad, ekonomidirektör, Försäkringskassan

Christina Eide, direktör på stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör, Kriminalvården

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten

Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg, Malmö stad

Johanna Sturesson, strategisk koordinator, MKB fastighets AB

Lena Nitz, ordförande, Polisförbundet

Carin Götblad, polismästare, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten

Katrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket

Åsa Ljusberg, chef för stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete, Stockholms stad

Mats Galvenius, vice vd, Svensk Försäkring

Lise Tamm, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten


Mellby Gård bidrar med finansiering till projektet.

Martin Hällsten, professor i sociologi vid Stockholms universitet, deltar som representant för SNS Vetenskapliga råd.

 

Läs mer om projektet här.