Hur påverkar dagens skatteregler investeringar i energisektorn?

Stora investeringar i både produktionsledet och distributionsledet är en förutsättning för att ställa om energisystemet till en större andel förnybar elproduktion. I en ny SNS-rapport analyseras hur inkomst- och fastighetsbeskattningen påverkar investeringar och reinvesteringar i energisektorn.

medverkande

Peter Nilsson, adjungerad professor i skatterätt vid Lunds universitet och Director på KPMG i Sverige. Författare av SNS-rapporten Beskattning av energibranschens vinster

Rickard Nordin (C), Centerpartiets klimat- och energipolitisk talesperson

Stefan Olsson, professor i finansrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Anders Tegelberg, skattechef på Vattenfall

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för forskningsprogrammet på SNS.