Hur nyttja skogen?

Den 30 november överlämnades den statliga Skogsutredningen 2019 sitt betänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” till regeringen. Tre dagar senare presenterar den särskilda utredaren Agneta Ögren utredningens slutsatser vid ett SNS-webbinarium.

Medverkande

Tommy Ek, biolog och utredningssekreterare vid Skogsutredningen

Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Peter Roberntz, senior rådgivare, skog, WWF

Marcus Svensson
, Head of Public Affairs, Södra

Agneta Ögren, lagman, Umeå tingsrätt och särskilt utredare för den statliga Skogsutredningen 2019

Samtalet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.