Hur påverkar organiserad brottslighet stat och kommun?

Svenska institutioner har visat sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Hur ser problemen ut på kommunal nivå? Vilka branscher är särskilt utsatta? Och hur kan samhället stärka sin motståndskraft?

Medverkande

Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör i Malmö stad

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje

Carina Gunnarson, docent i statskunskap, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och affilierad till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism, SKR

Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts- och förvaltningspolitik, Akavia. Fackförbundet Akavia har bland annat gett ut en rapport om hot, våld och trakasserier mot medarbetare i medborgarnas tjänst.

Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.