Vem blir politiker? Intervju med professor Torsten Persson

Intervju 2017.02.07

Professor Torsten Persson intervjuas av Agneta Berge.

I den första riktigt breda undersökningen av politikerurval har Persson – tillsammans med ett antal andra forskare – undersökt socioekonomisk bakgrund och kompetens hos olika kategorier politiker för att bland annat ta reda på om elitism eller meriter ligger till grund för urvalet.