Hur påverkas Sverige när Europas elmarknader kopplas ihop?

Ons 20 april 2016
Tid och plats

Onsdag 20 april 2016, 10:30–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

I en ny rapport från SNS belyser Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, förändringar på den europeiska elmarknaden och hur Sveriges elpriser och konkurrenskraft kan komma att påverkas.

Vad innebär den ökande sammankopplingen av Europas elmarknader för Sveriges elproducenter och för den elintensiva industrin? Hur påverkas elpriserna och vår internationella konkurrenskraft?

Vilken effekt kommer subventionerna av förnybar energi som sol- och vindkraft ha på elpriserna och elproduktionen framöver? Vad är risken för att det uppstår obalans i energisystemet som skapar tillfälliga ”elberg”?

Behöver vi subventioner av planerbar energiproduktion för att lösa tillfälliga effektproblem? Eller borde marknaden lösa detta?

Vid seminariet presenterar Bengt Kriström sin rapport som är en del av skriftserien SNS Analys.

Samtalet leds av Gunnar Wrede, ekonomijournalist.

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 18 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!