Maria Börjesson om höghastighetståg

Intervju 2015.12.08
Maria Börjesson, docent i transportanalys vid KTH och ledamot i SNS Konjunkturråd 2016.