Hur reformera svensk energi- och miljöbeskattning?

Hur effektivt är dagens energiskattesystem? Vilka skatter och andra styrmedel på miljö och energi fungerar bäst? I en ny SNS-rapport analyserar forskarna Runar Brännlund och Bengt Kriström dessa frågor kring den svenska energi- och miljöbeskattningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Medverkande

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet och seniorrådgivare, Centrum för miljö och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Hillevi Larsson (S), ledamot i skatteutskottet

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna och andre vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Per Åsling (C), förste vice ordförande i skatteutskottet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för forskningsprogrammet på SNS.