Grön skatteväxling – framgångsväg eller återvändsgränd?

Runar Brännlund

Publikation 2006.08.23

Grön skatteväxling innebär att man inför, eller höjer, skatter på miljöstörande verksamhet och använder intäkterna till att finansiera en sänkning av skatter som anses skadliga för samhällsekonomin. Tanken är att grön skatteväxling skall bidra till högre välfärd totalt sett – genom bättre miljö och en bättre fungerande ekonomi.

Men vad vi vet om skatteväxlingens effekter? Hur påverkar systemet med utsläppsrätter på koldioxid svensk ekonomi och välfärd.

Boken beskriver och granskar kritiskt den gröna skatteväxlingen i såväl teori som praktik, och diskuterar även andra strategier i syfte att uppnå uppsatta samhällsmål. Slutsatsen blir att den nationella skatteväxlingsstrategin bör omprövas och ersättas med ytterligare ansträngningar att fördjupa och bredda systemet med utsläppsrätter som nu initierats.