Hur ser framtidens hållbarhetsrapportering ut?

Tid och plats

Torsdag 26 maj 2016, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Robert Eccles, professor vid Harvard och en auktoritet inom hållbarhet och integrerad rapportering, besöker SNS och ger sin syn på ny lagstiftning och andra pågående förändringar inom hållbarhetsrapportering.

Från 2017 ska nya EU-regler för företags hållbarhetsrapportering börja tillämpas och just nu bereds ny svensk lagstiftning på området. EU-reglerna avser rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy för stora bolag av allmänt intresse.

Vilka företag kommer att beröras och kommer de nya reglerna att påverka deras rapportering? Vad kan vi förvänta oss för utveckling på sikt? Hur skapar företag hållbarhetsrapporter som är relevanta för investerare och andra intressenter?

Robert Eccles förespråkar att företags hållbarhetsrapportering ska styras av väsentlighetsprincipen och att styrelsen ska utfärda och kommunicera en ”Statement of Materiality and Significant Audiences”.

Som första bolag i världen publicerade Atlas Copcos styrelse en sådan i sin senaste årsredovisning. Atlas Copcos informationsdirektör, Annika Berglund, kommenterar.

Mia Horn af Rantzien, vd för SNS, leder samtalet.

Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 24 maj debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!