SNS Analys nr 24. CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv

Tommy Lundgren

SNS Analys 2015.01.21

Lyssna

Lyssna på seminariet

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv kan CSR-trenden hos företag förstås som konventionell ekonomisk anpassning.

sns_analys_nr_24.pdf 286,9 KB PDF

Det menar Tommy Lundgren, professor i nationalekonomi vid Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi (CERE) vid Umeå universitet, som presenterade sin rapport CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv vid ett seminarium på SNS den 21 januari.

Corporate Social Responsibility (CSR) bör förstås som företagens sociala och miljömässiga ansvarsåtaganden då dessa är frivilliga och går utöver vad företagen är ålagda enligt lag, menar Tommy Lundgren.

Numera har alla större företag någon typ av CSR-strategi

Det empiriska stödet i forskningen för altruistisk CSR, det vill säga att företag ”offrar” vinst i samhällets tjänst, är svagt. Däremot finns stöd för strategisk CSR, det vill säga att företag i princip vinstmaximerar i traditionell mening, men med fokus på utökat samhällsansvar. Förutsättningar för strategisk CSR uppstår när ägarnas preferenser är av klassisk karaktär, inriktade på vinstmaximering, och marknadens och andra intressenters preferenser är av social karaktär, det vill säga att kunder värderar en socialt och miljömässigt hållbar produkt högre.

Kunder, anställda, reglerande myndigheter och aktivistgrupper kan alla få företag att bli intresserade av att bedriva CSR. Att förekomma regleringar och undvika konflikter eller dålig publicitet är viktiga drivkrafter för företags CSR-engagemang. Tommy Lundgren menar att marknaden spelar en nyckelroll i och med att det går sämre på finansmarknaden för företag som ”gjort bort sig” ur ett hållbarhetsperspektiv:

Effekterna av motsatsen till CSR – Corporate Social Irresponsibility – syns tydligt på finansmarknaden

Företagen bemöter dessa nya marknadsförhållanden enligt konventionell ekonomisk anpassning; det vill säga utifrån vinstmaximering i traditionell mening. Detta görs exempelvis genom produktdifferentiering; en grönare produkt värderas högre än andra alternativ och kan säljas dyrare.

– Jag tycker att Tommy gjort ett utmärkt jobb med att beskriva hur nationalekonomisk forskning tittat på CSR. Men den nationalekonomiska forskningen behöver kompletteras med fler perspektiv, som etik och normer och förståelsen för hur dessa förändras över tid, säger Lin Lerpold, docent och Executive Director för MISUM vid Handelshögskolan i Stockholm.

Behovet av ökad samverkan mellan näringslivet och akademin i frågor som rör CSR lyftes fram av såväl föreläsare som seminariedeltagare.

Press

Östra Småland 2015-04-08: Fler slår mynt av etik

Miljö & Utveckling 2015-03-13 Analys: Nationalekonomin inte tillräckligt vass