Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Tor 18 augusti 2016
Tid och plats

Torsdag 18 augusti 2016, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

”Det finns stora samhällsvinster med privatfinansierad infrastruktur.” ”OPS tillvaratar erfarenheten hos byggbolagen och stimulerar innovation.” ”Staten kan låna billigast och bör därför finansiera infrastruktur.” Det är några åsikter som hörs i diskussioner kring hur morgondagens infrastruktur bör finansieras.

Det finns en rad alternativ till statlig finansiering av infrastruktur. Offentlig-privat samverkan (OPS), brukaravgifter, kommunal och regional medfinansiering, pensionsfonder och riskkapital är några exempel.

SNS bjuder in till ett seminarium om hur framtidens infrastruktur ska finansieras. Utgångspunkt för diskussionen är Riksrevisionens rapport om vilka lärdomar man kan dra av OPS-lösningen för Arlandabanan, som presenteras av riksrevisor Margareta Åberg.

Samtalet leds av John Chrispinsson, journalist och författare

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 16 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.