Hur ska svensk klimatpolitik utformas?

Tor 8 september 2016
Tid och plats

Torsdag 8 september 2016, 08:00–09:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Den 22 juni lade Miljömålsberedningen fram sitt slutbetänkande till regeringen med förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå klimatmålet. SNS bjuder in till en diskussion om den långsiktiga svenska klimatpolitiken.

Tidigare i år enades den parlamentariska Miljömålsberedningen om ett nytt långsiktigt klimatmål för Sverige som innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 85 procent till 2045 jämfört med 1990. Det är den mest ambitiösa utsläppsminskningen som något land hittills föreslagit.

Hur ska Sverige nå det uppsatta målet? Vad krävs i form av lagstiftning och styrmedel?

Vad blir konsekvenserna av att Sverige går före på klimatområdet? Hur påverkas svensk ekonomi och konkurrenskraft?

Vad är transportsektorns roll i energiomställningen? Hur mycket måste vägtrafikens utsläpp minska och hur ska det gå till?

Samtalet leds av Helena Blomquist, moderator.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 6 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.