Mot en europeisk elmarknad?

Lars Bergman

Är det möjligt att skapa en europeisk elmarknad? Med utgångspunkt i den frågan behandlar skriften både de hinder som finns och de åtgärder som beslutsfattare på såväl nationell nivå som EU-nivå bör vidta för att åstadkomma detta. För att en europeisk elmarknad ska bli möjlig krävs det att det ska vara lika lätt att handla med el mellan länder som det är inom ett lands gränser, är en av rapportens slutsatser.