Hur skall sjukvården betalas?

Lars Söderström

Nya sätt att se på sjukvårdens finansiering vänder uppochned på invanda föreställningar.

Idag är sjukvården nästan helt och hållet skattefinansierad. Även om vården tas i vid bemärkelse, inkluderande köp av allt från Iprem till glasögon, svarar patientavgifterna bara för ca 10 procent av de totala kostnaderna. Sjukförsäkringar i egentlig mening finns knappats alls.

I boken analyserar Lars Söderström möjligheterna att öka inslaget av avgifter och försäkringar i vårdens finansiering. Som huvudalternativ till dagens system beskrivs en modell med kostnadstäckande avgifter och ett högkostnadsskydd som garanterar att ingen behöver lägga mera än en viss andel av årsinkomsten på vårdavgifter.