Hur stärker vi Sveriges försörjningsberedskap?

Seminarium Tor 22 februari 2024
Tid och plats

Torsdag 22 februari 2024, 13:00–14:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från 12:45.

Återuppbyggnaden av det civila försvaret har påbörjats och många privata aktörer ansvarar i dag för flera viktiga samhällsfunktioner. Många frågor behöver lösas kring hur näringslivets försörjningsberedskap bäst kan stärkas, exempelvis vad gäller organisering av beredskapssektorer, samverkansformer mellan offentliga aktörer och näringsliv, industriforskning, provning och certifiering samt tillfälliga miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet. Välkommen till en hearing om näringslivets försörjningsberedskap med den särskilde utredaren Pär Malmberg.

Syftet med utredningen är att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning och säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget ska slutredovisas sista oktober.

Under samtalet ges publiken möjlighet att ställa frågor och bidra med inspel inför utredningens arbete framåt.

Seminariet är det första som anordnas inom ramen för det nya forskningsprojektet SNS Beredskapskommission.

Medverkande

Pär Malmberg, Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap (N 2022:08). Pär är även doktorand inom samhällsresiliens vid Handelshögskolan i Stockholm och associerad till King’s College London samt överstelöjtnant i Försvarsmaktens reserv.

Samtalet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 21 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!