Statsmakt och suveränitet

Svante Nordin Lennart Berntson Håkan Arvidsson Rolf Gustavsson Nils Elvander Göran Skogh Anders Björnsson Anders Mellbourn

Vad innebär den europeiska integrationen för Sveriges suveränitet?

Den grundläggande politisk-filosofiska frågan om statens suveränitet ställs i fokus genom integrationen i Västeuropa och händelserna i Östeuropa. Men berör för ändringarna också Sverige? Kommer den centralmakt som grundlades av Gustav Vasa att bibehålla sin suveränitet efter år 2000?

Enligt grundlagen styrs Sverige av riksdag och regering, men var ligger den reella makten? Internationaliseringen på i stort sett varje område pekar snarare på en långtgående anpassningsvilja med drag av maktlöshet. Styrs måhända politikern av myten om den egna makten?

För den som bättre vill förstå statens legitimitetsproblem och politikens villkor ger denna essäsamling en idéhistorisk bakgrund. I ljuset härav analyseras bland annat Sveriges förhållande till EG och fredsfrågan i en internationaliserad värld.