Hur värderas läkemedel? Reformer för bättre beslut och användning

Fre 22 november 2013
Tid och plats

Fredag 22 november 2013, 09:30–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Värdet av läkemedel beror på hur de bidrar till en effektiv och säker behandling ur patientens, sjukvårdens och samhällets perspektiv. Beslut om hur vi introducerar och använder läkemedel påverkar även incitament för forskning och innovation. Hur värderas nyttan av läkemedel av ansvariga beslutsfattare? Och hur kan vi förbättra dagens politik?

Inom ramen för SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel har ett antal forskare på SNS initiativ undersökt ett flertal frågeställningar med stor betydelse för hälso- och sjukvården. I programmets slutrapport presenteras övergripande slutsatser och policyförslag för hur vi kan förbättra dagens beslut om användning av läkemedel, både de läkemedel som finns idag och de nya läkemedel som kommer ut på marknaden. Författare är hälsoekonomerna BENGT JÖNSSON och KATARINA STEEN CARLSSON. Rapporten presenteras vid en konferens där den kommenteras av ledande beslutsfattare inom svensk hälso-, sjukvårds- och läkemedelspolitik.

Medverkande

ANDERS BLANCK, vd Läkemedelsindustriföreningen, LIF
KATARINA STEEN CARLSSON, fil.dr vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE
JAN-OLOF JACKE, vd Astra Zeneca AB
ANDERS W. JONSSON, ordförande socialutskottet samt första vice ordförande Centerpartiet
BENGT JÖNSSON, professor emeritus i hälsoekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
HANS KARLSSON, direktör och chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
THOMAS LÖNNGREN, f.d. chef för Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA
SOFIA WALLSTRÖM, gd Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
INGELA NYLUND WATZ, riksdagsledamot (s) och f.d. landstingsråd, Stockholms läns landsting
CHRISTINA ÅKERMAN, gd Läkemedelsverket

Mötet leds av FREDRIK HED, medicinjournalist

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 695 kr för SNS medlem* och 1395 kr för icke-medlem och lunchsmörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 november, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!