Tre stora, tre små. Biomedicin och innovationssystem i Kina, Indien, USA, Irland, Danmark och Finland

Hans Bergström (red.) Håkan Gergils (red.)

Kina och Indien omskapar den globala ekonomin. Samtidigt förblir USA världsledande på forskning och innovationer.

Tre stora, tre små ger en initierad skildring och bedömning av vad som händer i de tre stora länderna, med särskilt inriktning på läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Boken bygger på aktuella data och värderar den nu pågående dynamiken.

Små länder har att förhålla sig till de stora skeendena – uppmärksamma utmaningar och ta vara på växande möjligheter. Detta kräver ett medvetet strategiskt agerande från regeringar. Boken beskriver hur det kommer till uttryck i tre små länder vars regeringar handlat med ovanlig kraft och framsynthet: Irland, Danmark och Finland. De ger viktiga lärdomar för Sverige, som presenteras i bokens slutkapitel.

Tre stora, tre små publiceras inom ramen för SNS projekt om den svenska biomedicinska sektorns konkurrenskraft och framtid. Arbetet har stötts av en mycket kvalificerad referensgrupp. Ett särskilt anslag har erhållits från VINNOVA.

Boken finns även på engelska med titeln Titans and Tigers