IIES/SNS International Policy Talks: Luca Fornaro – Ett globalt perspektiv på inflation och återhämtningen efter covid-19

Seminarium Ons 17 maj 2023
Tid och plats

Onsdag 17 maj 2023, 11:30–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Wraps serveras från 11:00.

Varför har inflationen ökat? Hur sprids inflation mellan länder? Behövs internationellt samarbete kring penningpolitik?

Vid seminariet presenterar nationalekonomen Luca Fornaro sin forskning och deltar i ett panelsamtal med vice riksbankschef Martin Flodén och Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Luca Fornaro är senior forskare vid the Center for Research in International Economics (CREi), adjungerad professor vid Universitat Pompeu Fabra (UPF) och professor vid Barcelona School of Economics (BSE). Han har även varit gästforskare vid Europeiska centralbanken och Bank of England. Han bedriver forskning främst inom internationell makroekonomi och monetär ekonomi.

Seminariet är en del av IIES/SNS International Policy Talks – ett samarbete mellan SNS och Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet med syfte att vara en plattform för ledande internationella nationalekonomer att dela med sig av sina insikter i den svenska politiska debatten.

Samtalet hålls på engelska.

Medverkande

Luca Fornaro, senior forskare, Center for Research in International Economics (CREi)

Martin Flodén, vice riksbankschef, Sveriges Riksbank

Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

Samtalet leds av John Hassler, professor i Nationalekonomi vid IIES.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna av IIES och SNS. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 16 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!