Politiker måste vara lyhörda för forskning

Politiker måste lyssna på forskarna och det finns behov att öka förståelsen mellan de båda grupperna. Det var centrala budskap vid ett seminarium om Assar Lindbeck och andra forskares betydelse för beslutsfattandet. Seminariet anordnades av Institutet för internationell ekonomi (IIES) och SNS.

Referatet nedan är framtaget av Stockholms universitet.

Den 26 januari 2020 fyllde Assar Lindbeck, professor och tidigare föreståndare för Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet, 90 år. Assar Lindbeck har under drygt 60 år varit en tongivande forskare och samhällsdebattör och är det fortfarande.

För att fira 90-åringen bjöd IIES i samarbete med Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) in till en halvdagskonferens i Aula Magna om vilken roll forskare kan och bör spela i utformningen av ekonomisk politik. Bland de drygt 300 deltagarna fanns bland annat forskare, journalister, näringslivsföreträdare och före detta ministrar.

Första talare var Carl Bildt. Han var statsminister 1992 och gav då Assar Lindbeck i uppdrag att leda Ekonomikommissionen (även kallad Lindbeckkommissionen) som skulle föreslå reformer av det ekonomiska och politiska systemet samt ange vägar ut ur den akuta krisen. I mars 1993 presenterade kommissionen sitt förslag ”Nya villkor för ekonomi och politik”, som innehöll 113 reformförslag. Förslagen fick stort genomslag i den politiska debatten och de flesta av dem förverkligades även.

Carl Bildt: Lindbeckkommissionen var ”the big bang”

Enligt Carl Bildt bidrog kommissionens förslag till att det kunde etableras en bred konsensus om den ekonomiska politiken, vilket var nödvändigt. Den ekonomiska krisen var, enligt Bildt, nödvändig för att få genomslag för viktiga reformer – och råd från forskarna var avgörande.
– Lindbeckkommissionen var ”the big bang” men marken hade förberetts av forskare under en lång tid.
Carl Bildt underströk även att politiker måste lyssna på forskningen:
– Politiker måste alltid ha lyhördhet för forskning och samhällsdebatt.
På en fråga från samtalsledaren John Hassler, professor vid IIES, om Carl Bildt skulle ha tillsatt en liknande kommission igen var svaret tydligt – absolut!

Politiker har hög tilltro till forskare

Nästa talare var Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, som reflekterade kring om politiker lyssnar på forskarna. Enligt henne finns flera tydliga exempel i svensk 1900-talshistoria på forskare som politiker vänt sig till för råd, som Gunnar Myrdal, Hans Wigzell och Assar Lindbeck. De undersökningar som organisationen Vetenskap & Allmänhet regelbundet gör visar även att politikerna har hög tilltro till forskare.
Däremot betonade Jenny Madestam att det finns ett stort behov för forskare respektive politiker att förstå under vilka villkor och ramar den andra gruppen verkar. Att inrätta någon form av vetenskaplig rådgivare till regeringen skulle kunna vara en brygga mellan de två grupperna.

Forskning som ”researchavdelning” för reportrar

Erik Fichtelius, före detta Ekochef och Aktuelltreporter, talade därefter om vilken betydelse forskning och forskare har för journalister. Han talade sig varm för att journalister ska ta tillvara den information i samhällsviktiga frågor som forskningen sammanställer, till exempel forskningsrapporter och statliga utredningar. Själv har han genom åren varit en flitig användare av dessa källor och talar om forskning som ”en bra researchavdelning för en reporter”. Lindbeckkommissionens rapport läste Erik Fichtelius noga och hans första inslag som reporter på Aktuellt gjordes just utifrån den rapporten.
Erik Fichtelius talade vidare om medielogiken och betydelsen av att idag hitta en ”gestaltning” av forskningens resultat som fungerar i media.
– Forskare är bra på att forska, men de ska också folkbilda. Journalister kan berätta en historia. Dessa två grupper kan komplettera varandra.

I den efterföljande diskussionen mellan talarna lyfte även Erik Fichtelius att journalister främst är intresserade av ta del av forskarnas sammanställningar då de ger en bredare och mer lättfattlig bild.

Efter pausen talade Gabriel Urwitz, finansman och disputerad ekonom, om forskningens bidrag till samhällsdebatten. Evenemanget avslutades med panelsamtal och publikfrågor där Assar Lindbeck deltog. Övriga i panelen var Gabriel Urwitz; Solveig Wikström, professor i företagsekonomi; Torsten Persson, professor vid IIES; Anna Breman, vice riksbankschef och John Hassler.

Konferensen finns tillgänglig via SVT Forum:
Forskningens bidrag till samhällsdebatten
Assar Lindbecks betydelse