Inför det svenska EU-ordförandeskapet

Seminarium Mån 7 november 2022
Tid och plats

Måndag 7 november 2022, 11:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efter seminariet.

Möt EU-ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Ylva Johansson, ledamot av Europeiska revisionsrätten Eva Lindström och Europeiska investeringsbankens vicepresident Thomas Östros för ett samtal om det svenska ordförandeskapet.

Den första januari 2023 tar Sverige för tredje gången över ordförandeklubban i ministerrådet. Under de följande sex månaderna leder Sverige arbetet i rådet och dess kontakter med övriga EU-institutioner.

Det sker mot bakgrund av krig i Europa, skenande energipriser och ett mycket osäkert ekonomiskt läge. Under perioden inleds också slutförhandlingarna för en lång rad viktiga EU-förslag, bland annat det stora klimatpaketet Fit for 55.

Vilka frågor står på EU-agendan? Vad prioriterar Sverige under ordförandeskapet? Och vilka är de största stötestenarna?

Medverkande

Lars Danielsson, ambassadör och myndighetschef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (deltar via länk)

Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor (deltar via länk)

Eva Lindström, svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten (deltar på SNS)

Thomas Östros, vicepresident vid Europeiska investeringsbanken (EIB) (deltar på SNS)

Seminariet leds av Annika Ström Melin, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningslänkarna.

Deltagarna som kommer till SNS bjuds på enklare lunch efter seminariet.
Vid avanmälan efter den 4 november, eller vid utebliven ankomst, debiteras 395 kronor exklusive moms om du anmält att du deltar på plats (detta gäller även fastän seminariet är kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!