,

Informationsmöte om SNS Samhällsprogram 2023

Vad får man ut av att gå SNS Samhällsprogram? Hur är utbildningen upplagd? Och vilka medverkar?

SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för dig som är chef eller specialist och vill fördjupa dina kunskaper om hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning.

Utbildningen äger rum hösten 2023 och varvar föredrag och studiebesök med informella samtal med politiker, ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare. I Bryssel besöker vi bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet.

Välkommen till ett digitalt informationsmöte där du får veta mer om 2023 års program och kan ställa frågor till programledaren Pernilla Petrelius Karlberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, och Ilinca Benson, vd vid SNS.

Läs mer om Samhällsprogrammet.