Matilda Ernkrans om Sveriges forskningspolitik

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, presenterar regeringens forsknings- och innovationsproposition som anger forskningspolitikens riktning de kommande fyra åren.

Medverkande

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet, samt vice preses i Kungliga vetenskapsakademien och ordförande i dess forskningspolitiska kommitté

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning

Vibeke Opheim, vd för Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som är baserat i Oslo

Erik Renström, rektor, Lunds universitet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.