”Ingen föds till extremist”

Lyssna

Mona Sahlin om våldsbejakande extremism

Det sade Mona Sahlin när hon kom till SNS för att berätta om sitt arbete som samordnare mot våldsbejakande extremism.

mona_sahlins_presentation.pdf 3,5 MB PDF

Mona Sahlin har varit nationell samordnare sedan 2014 och avslutar sitt uppdrag i juni i år. Förra året besökte hon ett stort antal kommuner för att sprida framgångsrika förebyggande metoder och goda exempel. Sedan i höstas finns också en telefonlinje dit den som är orolig över att någon är på väg att radikalisera sig kan vända sig.

Om man inte har förtroende för samhället är det svårt att veta var man ska vända sig om man behöver hjälp.

Sahlin förespråkar samordning både på nationell, regional och kommunal nivå:

Det är viktigt med kompetensutveckling bland polis, lärare och socialarbetare. Det kan till exempel finnas lärare som inte vet hur symbolen för svenska motståndsrörelsen ser ut. Det finns många vägar in i våldsbejakande extremism men det ska också finnas många vägar ut.