Mat till EG-pris?

Olof Bolin (red) Birgitta Swedenborg (red) Yngve Andersson Claus-Henning Hanf Lars Jonasson Rainer Kühl Robert E Lipsey Ewa Rabinowicz

Svenska matpriser är bland de högsta i världen. Varför?

Vilken roll spelar den förda jordbrukspolitiken? Det svaga konkurrensstycket? Vilka blir effekterna på matpriser av ett svenskt EG-medlemskap? Vilken politik bör Sverige föra fram till ett eventuellt framtida medlemsinträde?

Mat till EG-pris? tar ett samlat grepp om problemområdet och analyserar hela livsmedelskedjan, från bonde till konsument. Boken väder sig till en bred publik i syfte att bringa reda i matprisdebatten och fylla det vakuum som uppstått i debatten om jordbrukspolitiken efter Sveriges beslut att ansöka om EG-medlemskap.