Introduktion av nya läkemedel – vad har hänt och vad kan förbättras?

Seminarium 2015.10.14

Lyssna

Medverkande

NICHOLAS BACKMAN, Market Access Lead Sweden, Bristol-Myers Squibb
ANDERS BLANCK, vd, LIF
ROGER HENRIKSSON, professor, överläkare och chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
SUZANNE HÅKANSSON, VP Healthcare Affairs, Astra Zeneca
BROR JONZON, ämnesområdesansvarig, Läkemedelsverket
MARIA LANDGREN, läkemedelschef, Region Skåne
ULF PERSSON, professor vid Lunds universitet och vd, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
MIKAEL SVENSSON, strategisk rådgivare, SKL
SOFIA WALLSTRÖM, generaldirektör, TLV
Mötet leds av KATARINA STEEN CARLSSON, fil.dr vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi och en av författarna till slutrapporten för SNS forskningsprogramVärdet av nya läkemedel.