Investeringar i likvärdiga livschanser

Tid och plats

Tisdag 13 maj 2014, 13:00–14:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar kraftigt och ungdomsarbetslösheten är hög. En allt större grupp av unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Hur behöver våra välfärdsinstitutioner utvecklas för att förebygga dessa problem? Hur ger vi rätt stöd till barn och ungdomar från början som rustar dem för vuxenlivet? SNS bjuder in till en hearing inför starten av ett nytt forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser.

Avsikten med programmet är att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan bidra till välfärdsvinster för både individ och samhälle. Till projektet har knutits en referensgrupp av ledande företrädare för aktörer som på olika sätt arbetar med de frågor som forskningsprogrammet ska belysa.

Syftet med denna hearing är att inventera de frågeställningar om investeringar i likvärdiga livschanser som är mest angelägna att studera och belysa. Medverkar gör socialförsäkringsminister ULF KRISTERSSON och medlemmar av programmets referensgrupp. Vi välkomnar också idéer och synpunkter från er i publiken. Ta chansen att lyfta de frågor du vill att SNS ska ta upp.

Medverkande

ULF KRISTERSSON, socialförsäkringsminister
Från forskningsprogrammets referensgrupp:
BIRGITTA AUGUSTSSON, temaledare, Ale kommun
TOMAS BOKSTRÖM, projektledare, SKL
SVEN BÖLTE, Stockholms läns landsting
LAURA HARTMAN, analyschef, Försäkringskassan
CHRISTINA HEILBORN, programchef, UNICEF Sverige
MIA HÜBINETTE, vice vd, Magelungen Utveckling AB
LENA HÖK, hållbarhetschef, Skandia
LISA JOHANSSON, folkhälsoplanerare, Tomelilla kommun
LOUISE KÄLLBOM, projektledare, Norrköpings kommun
PER NILSSON, rektor, Ersta Sköndal högskola, och ordförande för referensgruppen
LARS PETTERSSON, generalsekreterare, Famna
AINA RUNDGREN, projektledare, Örebro kommun
AGNETA ÅHLUND, chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen

Mötet leds av CAMILO VON GREIFF, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 9 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 200 kr.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!