Jakten på lycka

Intervju 2019.04.08

En poddreportage med Martin Berlin, författare till SNS-rapporten ”Vad kan vi lära av lyckoforskningen?”

I decennier har vi kunnat mäta hur lyckliga vi är. I nuet, men också mer övergripande. Men att mäta hur lyckliga människor är kan också säga något om hur framgångsrikt ett land är. Kanske är graden av lycka till och med ett bättre mått på välfärd och framgång än BNP per capita, som annars används? Nästa steg skulle i så fall bli att använda lyckomätningar när man fattar politiska beslut – men går det?