Jämställdhet i toppen – är mansdominansen ett hinder?

Seminarium Tor 10 november 2022
Tid och plats

Torsdag 10 november 2022, 10:45–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efter seminariet kl. 12:00.

Jämställdheten har ökat men kvinnor är fortsatt underrepresenterade på höga befattningar. Vad beror det på? Är kvinnor mindre villiga att leda än män? Vilken betydelse har sammanhanget?

Nationalekonomerna Eva Ranehill och Anna Sandberg presenterar resultaten från ett experiment där de undersökt kvinnors och mäns vilja att ta på sig en ledarroll och hur den påverkas av om försökspersonerna befinner sig i en mans- eller kvinnodominerad grupp. Bland annat visar det sig att kvinnor har lägre vilja att leda, särskilt i mansdominerade grupper. Detta beror bland annat på att kvinnor förväntar sig mindre stöd från gruppen. I samtalet om vad vi kan lära av den här studien deltar bland annat AllBrights vice vd Tove Dahlgren, Caroline Henricson, partner på McKinsey & Company och Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Seminariet ingår i serien Jämställdhet under 2020-talet, som är ett samarbete med Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Eva Ranehill och Anna Sandberg har sammanställt sin studie i en ny SNS-rapport som lanseras vid seminariet.

Medverkande

Tove Dahlgren, vice vd för Stiftelsen AllBright

Caroline Henricson, partner på McKinsey & Company

Eva Ranehill, forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet och Göteborgs universitet

Anna Sandberg, forskare i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 9 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!