Jonas Vlachos: Betygssystemet ger för stor vikt åt svagheter

På SNS skolpolitiska konferens ”Utmaningar för en skola i världsklass” presenterade Jonas Vlachos förslag på hur det svenska betygssystemet kan förbättras. Förslagen beskrivs i den nyligen publicerade forskningsrapporten ”Policyidéer för svensk skola” författad av forskarna Jan-Eric Gustafsson, Sverker Sörlin och Jonas Vlachos.

Enligt Vlachos finns följande problem med det svenska betygssystemet:

  1. Bristande likvärdighet. Det finns stora variationer i hur skolor sätter betyg i jämförelse med resultat på nationella prov. En elev med ett och samma resultat på nationella proven kan höja sitt meritvärde med upp till 60 poäng genom att byta till en skola med generös betygssättning.
  2. För stor vikt ges åt betyget underkänt (F). För elever är konsekvenserna av ett F större än vad som är befogat av arbetsmarknadens krav.
  3. Det ger för stor vikt åt svagheter, vilket står i kontrast till samhällslivet där oftast fokus ligger på styrkor. Detta riskerar att sänka elevernas motivation och leder till att man prioriterar att undvika misslyckanden snarare än att ge prov på styrkor.

Såhär bör betygssystemet förändras:

  1. Lärarnas professionella omdöme viktig. Likvärdighet uppnås inte med detaljerade kriterier.
  2. Betygssättning ska dock inte vara helt fri. Skolans genomsnittsbetyg bör kopplas till snittresultat på nationella prov.
  3. Ett F ska inte hindra en god utbildning.

Här kan du lyssna på Jonas Vlachos. Hans presentation kommenteras av Ingrid Carlgren, professor i pedagogik.