SNS Analys nr 31. Styrning och ledning i skolan

Nicholas Bloom Renata Lemos Raffaella Sadun John Van Reenen

SNS Analys 2015.06.10

Lyssna

Lyssna på seminariet

Det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Det visar en internationell forskningsstudie av Stanfordprofessorn Nicholas Bloom i samarbete med tre andra forskare.

sns_analys_nr_31.pdf 428,7 KB PDF

Studien omfattar 1 800 skolor i åtta länder. En annan slutsats är att friskolor utmärker sig genom att ha en högre kvalitet på ledningsarbetet.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten här.

Studien bygger på strukturerade intervjuer med rektorer vid 1 800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Undersökningen studerade olika mått på ledningskvalitet: förmåga att definiera tydliga mål, strategier för att rekrytera och behålla bra lärare och system för att dokumentera och sprida goda exempel från erfarenheter i klassrummen.

Studien visar på ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Skolor med en högre kvalitet på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. Sambandet är minst dubbelt så starkt som det mellan lärarnas kompetens och elevresultat och hela tio gånger starkare än kopplingen mellan klasstorlek och elevresultat.

I undersökningen studerades också skillnader mellan friskolor, offentligt drivna skolor och privata skolor. Friskolor utmärker sig med högre poäng på styrnings- och ledningskvalitet än både skolor i offentlig regi och helt privata skolor.

– Vi ser att friskolorna utmärker sig särskilt vad gäller ledarskap och ansvarsutkrävande. Det är vanligare att rektorer vid fristående skolor har en långsiktig strategi för skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas prestationer av skolornas huvudmän, säger Nicholas Bloom.

Bi Winberg, Lars Brandt, Bodil Båvner, Nicholas Bloom, Henrik Jordahl
Bi Winberg, Lars Brandt, Bodil Båvner, Nicholas Bloom, Henrik Jordahl

Studien presenterades på ett seminarium på SNS den 10 juni. Bloom talade då om två faktorer som spelar stor roll för ledningskvalitet.

-När skolor får mer konkurrens tenderar de att ha bättre ledningskvalitet. En annan aspekt, som är viktig i den svenska debatten, är autonomi. Ledningskvaliteten i autonoma skolor är mycket högre. I Sverige är skillnaden extra stor jämfört med andra länder.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där Bodil Båvner, utredare på avdelningen för utbildning arbetsmarknad på SKL, Lars Brandt, projektledare för PRIO Stockholm, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, Bi Winberg, rektor, Internationella Engelska Skolan Skärholmen, Henrik Jordahl och Nicholas Bloom deltog. Mötet modererades av Ilinca Benson, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.

Press

Ystads Allehanda 2015-06-25: ”Vet Sveriges lärare när de har gjort mål?”

Dagens Samhälle 2015-06-15: Blooms forskning avslöjar vänsterns irrläror

Expressen 2015-06-12: Jenny Madestam: Gott ledarskap är a och o för skolan

GP Debatt 2015-06-12: Ledarskapets kvalitet avgör elevernas prestationer

Chef & Ledarskap 2015-06-10: Ny studie: Skolledning med kvalitet ger bättre elevresultat

Skolvärlden 2015-06-10: Friskolor har bäst ledare