Kammare, kommuner och kabinett – tre konstitutionella studier

Lars Davidsson

Boken tar avstamp i de författningspolitiska val Sverige har gjort på tre viktiga områden – riksdagens kammarsystem, den kommunala självstyrelsen och reglerna för hur regeringar bildas och avsätts. Breda jämförelser med andra länder visar att det finns flera alternativ till dagens svenska ordning.

  • Sverige har numera en riksdag med en enda kammare, men många länder har tvåkammarsystem. Boken analyserar vilka argument som framförts för en delad folkrepresentation och hur tvåkammarsystem kan utformas.
  • Förhållandet mellan stat och kommun är en av den svenska demokratins olösta frågor och också här finns mycket att lära av hur andra länder reglerat och organiserat sitt politiska system.
  • Parlamentarismens bärande princip är att ett lands regering är politiskt ansvarig inför dess parlament. Reglerna för hur detta ansvar skall utkrävas varierar dock mellan olika parlamentariska länder.