Kan lycka vara underlag för politiska beslut?

Fre 18 januari 2019
Tid och plats

Fredag 18 januari 2019, 12:00–13:30
SEB:s lokaler på Östergatan 39 i Malmö.

Välkommen till ett lunchsamtal mellan nationalekonomen Martin Berlin och programledaren för Filosofiska rummet i P1, Lars Mogensen.

Ett lands välfärd har länge mätts i ekonomiska termer som BNP per capita. På senare tid förespråkar allt fler forskare alternativa mått som representerar andra värden än de rent ekonomiska. Ett av dessa är lycka. Men vad gör oss egentligen lyckliga? Och hur kan man ta hänsyn till medborgarnas lycka vid politiska beslut?

Det går att läsa om Martin Berlins forskning i en SNS Analys ”Vad kan vi lära av lyckoforskningen?”

Medverkande

Martin Berlin, analytiker vid Folkhälsomyndigheten och forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Lars Mogensen, frilansjournalist och programledare för Filosofiska rummet i P1, Sveriges Radio.

Anmälan

Mötet är öppet och kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 15 januari till Laura Ferrarini, laura.ferrarini@sns.se

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Skåne