Kärnkraftens roll i klimat- och näringspolitiken

Seminarium 2019.06.19

IPCC:s rapport med olika scenarier för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader har väckt frågan om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen. Behöver Sverige satsa på kärnkraften för att klara elförsörjningen och bidra till en lösning på klimatfrågan? Vad säger forskningen om nästa generations reaktorer? Och hur ser industrin på de affärsmässiga villkoren för att i framtiden äga och driva kärnkraftverk i Sverige?

Medverkande

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet

Anna Dahlqvist, forskare, miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet

Malin Dahlroth, finansdirektör, Uniper

Lennart Söder, professor i elkraftssystem, KTH

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik, KTH, och medgrundare till företaget LeadCold Reactors

Ulf Wickbom, frilansjournalist, leder samtalet.