Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan och coronakrisen

Är Sverige på väg att uppnå målet om nettonollutsläpp år 2045? Ligger regeringens första klimatpolitiska handlingsplan i linje med vad som behöver göras? Och vad innebär coronakrisen för klimatarbetet?

Medverkande

Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet

Johan Kuylenstierna, vice ordförande, Klimatpolitiska rådet

Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna

Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Seminariet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.