Elbrist i storstäderna

De senaste åren har problem med överföringsbegränsningar i elnätet blivit mer påtagliga i Sverige, något som medfört svårigheter för företag att expandera sin verksamhet och ökade regionala skillnader i elpriset. I en ny SNS-rapport analyserar två forskare vad som går att göra åt den lokala elbristen på kort sikt.

Medverkande

Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio

Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska kraftnät

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet Hållbar energiomställning vid IFN

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare på SNS.