Klimaträttsutredningen gästar SNS

Hur förhåller sig klimatperspektivet till målen i miljöbalken? Behöver lagstiftningen anpassas för att säkerställa en god balans mellan klimatnytta och lokal miljöpåverkan? Regeringens särskilde utredare Anders Danielsson har analyserat frågan och presenterar Klimaträttsutredningens delbetänkande. Medverkar gör även forskare, Naturskyddsföreningen och aktörer från skogs- och gruvindustrin.

Medverkande

Anders Danielsson, särskild utredare, Klimaträttsutredningen

David Kihlberg, klimatchef Naturskyddsföreningen

Fredrik Nordqvist, vd Holmen Energi

Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden

Samtalet leds av Therese Lind, forskningsledare på SNS.