Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet

Hans Lind Stellan Lundström

De kommersiella fastigheterna i form av kontor, butiker, hotell, restauranger m.m. skapar och karaktäriserar våra stadsmiljöer. Fastigheterna utgör arbetsplatser och mötesplatser för miljontals svenskar.

Trots synlighet och ett omfattande utnyttjande saknas det en sammanhållen diskussion om den kommersiella fastighetssektorns funktion och betydelse för samhällsbyggandet.

Recensioner

… en mycket tankeväckande och läsvärd bok av stor betydelse för fastighetsbranschen.

Erland Gurman, BTJ