Transportekonomi och livsmiljö

Jan Owen Jansson

Transportsystemet kan liknas vid blodomloppet i samhällsekonomin. Det möjliggör konsumtion av varor och tjänster liksom naturupplevelser bortom det egna grannskapet. Men transporter hotar även miljön på lokal, regional och nationell nivå och globalt genom växthuseffekten.

I Transportekonomi och livsmiljö analyserar Jan Owen Jansson de centrala frågorna för transport- och miljöpolitiken inför 2000-talet. Två huvudalternativ ställs mot varandra: ”det bränslesnåla bilsamhället” och ”stadsbygnad för minskat bilberoende”. Man kan inte planera för båda. Ens trategi måste väljas för konsekvens i beslutsprocessen, när det gäller stads- och trafikplanering, investeringar i infrastruktur och trafikprispolitik.

Boken vänder sig till beslutsfattare och debattörer inom området transport- och miljöpolitik och till studerande vid universitet och högskolor.