Kommunala bolag: Fler nackdelar än fördelar?

Antalet kommunala bolag har ökat kraftig sedan 1970-talet. Vilka är fördelarna med bolagisering av kommunal verksamhet? Hur tolkar de kommunala bolagens styrelseledamöter sitt uppdrag? Och finns det några samband mellan antalet kommunala bolag och korruption?

Medverkande

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier.

Björn Ljung (L), ordförande Stockholmshem och ledamot i Stockholms stads kommunfullmäktige

Eva-Maj Mühlenbock, partner vid Cirio advokatbyrå

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i Västerås kommunstyrelse, 2:e vice ordförande Västerås Stadshus AB samt ledamot i Sobonas föreningsstyrelse, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Samtalet leds av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.