Kommunaliseringens effekter på den svenska skolan

Tor 20 februari 2014
Tid och plats

Torsdag 20 februari 2014, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur har kommunaliseringen av det svenska skolväsendet påverkat elevernas studieresultat och likvärdigheten i skolsystemet? Har förhoppningen om en mer självständig lärarkår infriats? Vilka utmaningar kvarstår kring huvudmannaskapet? Det är några av de frågor som undersöks i den kommande utredningen om effekterna av kommunaliseringen av skolväsendet. Den 20 februari kommer regeringens särskilda utredare Leif Lewin till SNS för att presentera utredningens slutsatser.

I början av 1990-talet övertog kommunerna ansvaret för skolan från staten. Syftet med reformen var bland annat att förtydliga arbetsgivaransvaret, underlätta för lärarna att anpassa undervisningen till lokala förhållanden och hantera de ökade kostnaderna för skolväsendet. Idag, mer än tjugo år efter kommunaliseringens genomförande, har Sveriges fallande resultat i den senaste PISA-undersökningen åter aktualiserat debatten om skolans huvudmannaskap. SNS Utbildningskommission bjuder in till ett samtal om vilka effekter kommunaliseringsreformen har haft på den svenska skolan.

Medverkande

BO JANSSON, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
ERIK LAKOMAA, forskare, Handelshögskolan i Stockholm
LEIF LEWIN, professor emeritus, Uppsala universitet och regeringens särskilda utredare
MARIA STOCKHAUS, ordförande i SKL:s utbildningsberedning och skolkommunalråd (M), Sollentuna

Mötet leds av CECILIA GARME, frilansjournalist.

Anmälan och pris

Intresset är stort och mötet är för närvarande fullsatt. Mejla Alma Zunic för att sätta upp dig på väntelista. Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 18 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!