Konferens om evidensbaserad policy

Konferens Tor 7 november 2024
Tid och plats

Torsdag 7 november 2024, 09:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm.

Vad krävs för att politiska beslut ska kunna grundas på bästa tillgängliga evidens? I vilken utsträckning kan och bör politik vara evidensbaserad? Och vad kan Sverige lära från andra länder om metoder för att sätta evidens i centrum av beslutfattande?  

Varmt välkommen till SNS konferens om evidensbaserad policy med bland andra Catherine Hutchinson, direktör vid Storbritanniens arbetsmarknadsdepartement, statssekreterare Jesper Ahlgren och avgående riksrevisor Helena Lindberg.

Konferensen är ett tillfälle för ledande forskare och centrala beslutsfattare i offentlig förvaltning, politiken och näringslivet att mötas. Under dagen ges flera tillfällen att knyta nya kontakter och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Medverkande

Catherine Hutchinson, har lång erfarenhet inom policyutvärdering och var tidigare chef för The Evaluation Task Force med uppdrag att utvärdera statliga program för att vägleda den brittiska regeringens beslut om programmens utveckling. Hon delar med sig av insikter om hur man skapar en stark kultur av evidensbaserat beslutsfattande. 

Jesper Ahlgren, statssekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson med ansvar för budgetfrågor, reflekterar över lärdomar från Storbritannien samt om och i så fall hur principerna skulle kunna tillämpas i den svenska politiska miljön.

Helena Lindberg, med lång erfarenhet som generaldirektör och riksrevisor, bidrar med sina insikter om granskning av statens resursanvändning.

Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som forskar om granskning och styrning av den offentliga verksamheten.  

Fler talare tillkommer.  

Anmälan 

Endast personliga inbjudningar.

Vid frågor går det bra att kontakta projektledare Agnes Gunnarsson, agnes.gunnarsson@sns.se.


I samband SNS 75-årsjubileum förra året startade vi en ny konferensserie, Making Better Use of Research. Syftet med serien är att främja utbytet av kunskaper och erfarenheter om hur forskningen kan nyttiggöras i samhället. Årets tema är Evidensbaserad policy.