Konjunkturrådets rapport 2010. Råd till en finansminister

Rikard Forslid Dominique Anxo John Hassler

Världsekonomin har just gått igenom sin värsta kris sedan depressionen på 1930-talet, och svensk produktion föll kraftigare och snabbare 2009 än den har gjort någon gång tidigare. Det är utmanande förutsättningar för en finansminister i början av ett valår.

kr-2010.pdf 1,8 MB PDF

Mot den bakgrunden tar SNS Konjunkturråd ett bredare grepp än de senaste åren. Rådet behandlar fyra centrala policyområden, och dess analyser leder till ett antal konkreta råd till finansministern. Forskarnas reformförslag syftar till att stärka svensk ekonomi när nu det värsta av krisen tycks vara över.

Professorerna Dominique Anxo och Thomas Lindh diskuterar vad regeringen bör göra för att underlätta att arbetslösheten kan minska igen. Professor Rikard Forslid analyserar begreppet konkurrenskraft, och vad man menar med att en nation är konkurrenskraftig. Docent Daniel Waldenström analyserar hur inkomst- och förmögenhetsfördelningen ser ut i Sverige, vilka förändringar krisen har lett till, och vilken ”verktygslåda” som står till buds i en internationellt integrerad ekonomi för att motverka ojämlikhet. Professorerna John Hassler och Per Krusell analyserar vad som driver tillväxt, och vad finansministern bör göra för att skapa goda förutsättningar för långsiktig tillväxt vilket i sin tur är grunden för ett starkt välfärdssamhälle i framtiden.