Per Strömberg om löner i finansbranschen

Intervju 2016.05.24