Kvinnor, män och karriärer

Anita Göransson

Näringslivet har det mest mansdominerade toppskiktet i det svenska samhället. Vad beror det på? För att komma närmare en förklaring analyseras här för första gången toppchefernas bakgrund, deras levnadsförhållanden och karriärer. Vilka resurser har de kvinnor och män, som lyckats, haft med sig i bagaget? Vad kännetecknar deras karriärer och deras sätt att organisera sin vardag?

kvinnor_man_och_karriarer.pdf 748,2 KB PDF

I denna bok ger också toppcheferna sin egen syn på vad som krävs för framgång i karriären och på vad som kan tänkas ligga bakom att så få kvinnor når toppen i näringslivet.