Kvinnors liv och arbete. Svenska och norska studier av ett aktuellt samhällsproblem

Sverre Brun-Gulbrandsen Edmund Dahlström Gösta Dahlström Harriet Holter Stina Thyberg Per Olav Tiller

Publikation 2013.02.20

Denna bok kom ut på SNS Förlag redan 1962 och väckte stor uppmärksamhet i debatten. Nu finns den som e-bok.

Alltfler kvinnor söker sig ut i förvärvslivet. Teoretiskt råder likställdhet mellan könen, men ännu är villkoren mycket olika för män och kvinnor. Den s.k. kvinnofrågan (termens riktighet ifrågasätts av författarna) har länge dominerat debatten, som inte alltid kännetecknats av saklighet.

Kvinnors liv och arbete vill belysa problemet ur några olika synvinklar. Boken, som består av norska och svenska studier, är full av fakta och idéer för den fortsatta debatten av värde för alla som funderar över kvinnans roll i samhället.

Innehåll: Könsrollerna i samhället, Rollfördelnigen i familjen, Uppfostran och personlighetsutveckling, Kvinnan i hem och yrkesliv, Ensamma kvinnor, Familjen och den gifta kvinnans förvärvsarbete samt Företagen och den kvinnliga arbetskraften.

Författare: Sverre Brun-Gulbrandsen, Edmund Dahlström, Gösta Dahlström, Harriet Holter, Stina Thyberg och Per Olav Tiller.