Kvinnor och lågutbildade förlorar på pendling

Intervju 2019.07.03

Pendling påverkar män och kvinnor olika, skriver professor Maria Börjesson i ny SNS-rapport.